Cookies

Účel zpracování souborů cookies

Soubory cookies zpracováváme pro účely popsané v jednotlivých kategoriích souborů cookies rozepsaných výše. V souhrnu, zpracování souborů cookies na naší webové stránce je používáno pro účely vytváření a analýzy statistik, měření návštěvnosti naší webstránky (např. jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které webové stránky přicházíte) s cílem optimalizace vzhledu a funkčnosti služeb poskytovaných prostřednictvím naší webstránky. Rovněž používáme soubory cookies za účelem přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií. K zajištění těchto analyticko-statistických a reklamních služeb využíváme řešení třetích stran (tj. externích poskytovatelů služeb) uvedených v bodě 5. níže. Tito naši partneři mohou příslušné informace zkombinovat s dalšími údaji, které jste jim poskytli nebo které od Vás získali, když jste používali jejich služby.

Příjemci / seznam nástrojů pracujících se soubory cookies a doba uchovávání souborů cookies umístěných těmito nástroji

Pro podporu analýzy a sledování návštěvnosti naší webové stránky používáme různé technologické nástroje od více dodavatelů. Aktuálně využíváme technologické nástroje následujících dodavatelů:

Využívaný nástroj Popis nástroje Příjemce Adresa Doba uchovávání
Google Analytics

Google AdWords

Google AdSense

Google DoubleClick

YouTube

Zajišťuje sledování návštěvnosti webstránky
a Vašeho chování na ní
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View,
California, USA
2 roky
Hotjar Analytický nástroj pro sledování návštěvnosti
webstránky a zobrazení kvalitativních dat
o vašem chování na webstránce.
Hotjar, Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor,
Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ
3141 Malta
2 roky
Facebook Sdílení obsahu naší webové stránky
na aplikacích společnosti Facebook.
Meta Platforms, Inc. 1601Willow Road Menlo Park CA 94025
650-618-7714
650-618-7714

Chcete-li používání těchto technologických nástrojů omezit, mít nad nimi kontrolu, nebo se informovat o zásadách ochrany osobních údajů příslušného dodavatele, využijte odkazy uvedené u jednotlivých poskytovatelů těchto nástrojů, které jsou uvedeny níže:

Google Inc.:

Zásady ochrany osobních údajů: GDPR

Google Analytics cookies policy: Cookies

Opt-out možnost z nástroje Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opt-out možnost z nástroje Google AdSense: Google Analytics

Opt-out možnost z nástroje DoubleClick: IBA Opt-out

Hotjar Ltd.:

Zásady ochrany osobních údajů: GDPR

Cookies policy: Cookies

Opt-out možnost z nástroje Hotjar: Opt-out

Doplňující informace

  1. Soubory cookies používané naší webovou stránkou se do Vašeho koncového zařízení ukládají a následně zpracovávají pouze na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tento souhlas, s výjimkou potřebných (nezbytných) souborů cookies, nejste povinni udělit.
  2. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, resp. upravit nastavení uděleného souhlasu kliknutím na možnost s názvem „Změňte svůj souhlas”, která je uvedena v lavém dolním rohu webové stránky. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování souborů cookies založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  3. Váš internetový prohlížeč můžete použít k automatickému nebo manuálnímu vymazání cookies z Vašeho koncového zařízení. Můžete v něm také specifikovat, že některé soubory cookies nemusí být uloženy do vašeho koncového zařízení. Další možností je změnit nastavení Vašeho internetového prohlížeče tak, abyste obdrželi zprávu vždy, když se do Vašeho koncového zařízení umístí soubor cookie. Další informace o těchto možnostech naleznete v pokynech v části „Nápověda” vašeho příslušného prohlížeče.
  4. Upozorňujeme, že pokud odmítnete udělit souhlas se zpracováním souborů cookies, resp. zakážete všechny soubory cookies ve svém prohlížeči, naše webová stránka nemusí pracovat správně při jejím užívání. Pokud ve svém prohlížeči odstraníte soubory cookies, při příští návštěvě naší webové stránky se po vašem souhlasu opět uloží.
  5. V případě, že nás chcete kontaktovat ohledně Vašeho souhlasu, prosím uveďte ve Vaší zprávě Id. čj. Vašeho souhlasu a jeho datum (jsou zobrazeny přímo nad možností s názvem „Změňte svůj souhlas” v bodě 7 níže).
  6. Údaje získané ze zpracování souborů cookies nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování.
  7. Provozovatel prohlašuje, že má přijata všechna opatření ve smyslu příslušných právních předpisů a tímto se zavazuje chránit tyto údaje před náhodným i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním i před jakýmikoli jinými nepřípustnými formami zpracování. ve smyslu opatření přijatých v posouzení dopadů na ochranu osobních údajů.h) Provozovatel prohlašuje, že bude zpracovávat údaje získané zpracováním souborů cookies v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

Správa souhlasu se zpracováním souborů cookies

V případě, že si přejete změnit nastavení o zpracování Cookies na Vašem zařízení, klikněte prosím na tento odkaz: https://www.bezbolestizad.cz/cookies/
V panelu nastavení cookies, který je kdykoli přístupný na naší webové stránce, můžete získat všechny informace o cookies používaných touto webovou stránkou, spolu s informacemi o účelu, době trvání a správě (vlastní nebo třetími stranami) každého z nich, abyste mohli spravovat aktivaci a deaktivaci používání těch cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Popřípadě, pokud procházíte internet, můžete ve svém prohlížeči zakázat používání cookies.

Možnost odmítnutí používání cookies lze provést kdykoli. Pamatujte, že jak vaše správa panelu nastavení cookies, tak vaše možnost odmítnutí cookies jsou specifické pro každý prohlížeč, který používáte. Pokud se tedy rozhodnete nastavit cookies jedním způsobem na jednom zařízení a chcete, aby se vaše volba použila podobným způsobem na jiném zařízení, musíte aktivovat stejnou možnost pro toto druhé zařízení.

Tyto informace o zpracování souborů cookies na naší webové stránce můžeme v závislosti na zákonných změnách, nových technologií, jakož i za účelem zlepšování funkcionality naší stránky a zabezpečení Vaší informovanosti měnit. Proto doporučujeme, abyste si toto seznámení v pravidelných intervalech opětovně přečetli.
Tato verze Informace o zpracování souborů cookies se uplatňuje od 1.2.2022.
Pro další informace o zpracování osobních údajů Provozovatelem a informace o Vašich právech, klikněte prosím na: Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.