Wörwag Pharma Česko s.r.o.

Bucharova 2657/12, Stodůlky

158 00 Praha 5

Tel./fax: +420 226 226 360

e-mail: info(at)woerwagpharma.cz

IČO 093 68 604
DIČ: 09368604

Bankovní spojení

UniCredit Bank
1387 871 728 / 2700
IBAN – CZ0527000000001387871728
Swift – BACXCZPP

 

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

a) Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Nežádoucí účinky můžete hlásit i přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Tel.: +420 272 185 885
Elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

b) Nebo prosím kontaktujte naše oddělení bezpečnosti léčiv, e-mail: PV-Woerwag@neoxcro.com