Wörwag Pharma Česko s.r.o.

Bucharova 2657/12, Stodůlky

158 00 Praha 5

Tel./fax: +420 226 226 360

e-mail: info@woerwagpharma.cz

IČO 093 68 604
DIČ: 09368604

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka: C 335250

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Tato stránka je určena k hlášení nežádoucích účinků, které se vyskytnou v souvislosti s užíváním léků společnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.

a) Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Nežádoucí účinky můžete hlásit i přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Tel: + 420 272 185 885

Elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků:
SUKL.cz

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

b) nebo prosím kontaktujte naše oddělení bezpečnosti léčiv na e-mail: PV-Woerwag@emmes.com