Lék vs. doplněk stravy. Víte, čím se liší a co si v lékárně vybrat? | 23 září 2021

Při návštěvě lékárny obvykle narazíte kromě léků také na doplňky stravy. I když se jedná o dvě naprosto odlišné kategorie výrobků, často se mohou chybně zaměňovat. Přestože léky i doplňky stravy bývají společně běžně dostupné na jednom místě, neznamená to, že jsou svými účinky shodné. Jak se v nich zorientovat, a který vybrat? 

Základní rozdíl mezi léčivými přípravky a doplňky stravy panuje v legislativě ohledně výroby přípravku, jeho uvedení na trh a v ověřených a prokázaných léčivých účincích přípravku. Jednoduše řečeno, u léčivého přípravku jsou prokázané léčivé účinky na daný zdravotní problém, u doplňku stravy nikoliv. Doplňky stravy tak na zdravotní stav určitě příznivý vliv mít mohou, nejsou však určeny k léčbě ani k prevenci.

Léky 

Lék, resp. látky v něm obsažené, mají preventivní či léčebné účinky. Než se nám dostanou do ruky, prochází velmi složitým registračním řízením, během kterého se hodnotí například jakost, bezpečnost a účinnost přípravku. Ta musí být podložená klinickými studiemi splňujícími velice přísné právní předpisy a jejich výsledky musí být vždy v souladu s uvedenými účinky. Bezpečnost každého léčivého přípravku je bedlivě sledována po dobu, kdy je nový léčivý přípravek uváděn na trh. Posuzování a schvalování léčivých přípravků v České republice má na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Doplňky stravy 

Žádný doplněk stravy nikdy nelze považovat za léčivý přípravek. Doplňky stravy jsou pouze potraviny, které ale na rozdíl od potravin běžné spotřeby obsahují výrazně vyšší obsah vitamínů, minerálů, stopových látek a dalších látek prospěšných svým nutričním či fyziologickým účinkem. Doplňky stravy je tedy označujeme proto, že mají pouze doplnit běžnou stravu, a příznivě ovlivnit zdravotní stav. Nejsou však určeny k léčbě a výrobci by takové informace neměli uvádět. Důvodem je právě skutečnost, že u doplňků stravy nejsou účinky ani účinnost, narozdíl od léků, nijak ověřovány.

Jak rychle poznat, který je který? 

V první řadě to musí být na výrobku uvedeno. Na obalu by mělo být jasně viditelné označení „léčivý přípravek” nebo „doplněk stravy“. Každý léčivý přípravek neboli lék musí mít jak na obalu, tak i v příbalovém letáku uvedeno registrační číslo, podle něhož poznáte, zda byl léčivý přípravek registrován pouze v ČR (národní registrace) nebo ve všech členských zemích EU (vždy začíná písmeny EU). U některých doplňků stravy se lze setkat také s tzv. číslem HEM – jedná se o jednací číslo rozhodnutí, pod kterým byl pro daný výrobek v minulosti vydán Ministerstvem zdravotnictví ČR souhlas s jeho uvedením do oběhu jako potraviny. 

První pomoc při bolesti zad v domácích podmínkách

Stáhněte si ebook s 18 tipy pro zdravá záda.

Stáhnout

Sledujte nás na Facebooku

Facebook Pagelike Widget